Học bổng ADB

  Học bổng ngân hàng phát triển châu Á Nhật Bản (The Asian Development Bank-Japan Scholarship Program (ADB-JSP) được chính phủ Nhật thành lập vào tháng 4/1988. Học bổng tạo cơ hội cho những cá nhân xuất sắc tại các nước đang phát triển và là thành viên của ADB. Học bổng cung cấp các khóa học sau đại học về lĩnh vực kinh tế, quản lý, khoa học công nghệ và các lĩnh...