Đại học Công nghệ Nagaoka.

(Du học nhật bảnintraco.edu.vn) Đại học Công nghệ Nagaoka là một trường Đại Học tại Nhật Bản nằm ở Nagaoka, Niigata, Nhật Bản. Là một trong hai trường Đại học Công nghệ duy nhất, Đại học Công nghệ Nagaoka được thành lập với mục tiêu đào tạo thế hệ kỹ sư mới tiếp cận và tiếp tục phát huy một cách sáng tạo những thành quả công nghiệp mà thế hệ trước để lại.

Lịch sử Thành lập trường – Chương trình giảng dạy

1976 Đại học Công nghệ Nagaoka được thành lập.

1978 Lễ trúng tuyển của lớp học đầu tiên được tổ chức.

1980 Thành lập Graduate School (chương trình thạc sĩ).

1986 Thành lập Trường Đại Học Kỹ thuật (chương trình Tiến sĩ).

2000 Khóa học được tổ chức lại.

2006 Trường Đại Học Công nghệ quản lý (Khóa Bằng chuyên nghiệp) thành lập.

Đại học Công nghệ Nagaoka đã tham gia tích cực vào chương trình COE thế kỷ 21 của chính phủ Nhật Bản và đã đóng góp nhiều công trình nghiên cứu khoa học. Trường là một trong các trường đại học quốc gia tại Nhật Bản có tỷ lệ sinh viên có được việc làm cao nhất.

Chương trình hợp tác đào tạo với các trường đại học tại Việt Nam:

Chương trình này cung cấp cho những sinh viên trẻ xuất sắc của châu Á có cơ hội được tiếp cận với nền giáo dục đại học trong 2 năm tại Nhật Bản. Đây là một chương trình liên ngành với mục đích nuôi dưỡng các kỹ sư hàng đầu thành thạo tiếng Nhật, trong đó các trường Đại học Việt Nam và Đại học Công nghệ Nagaoka làm việc với nhau như những đối tác bình đẳng. Năm 2003 chương trình bắt đầu với trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Thêm nữa, vào năm 2006 hợp tác với Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng. Các chương trình tương tự cũng đang được tiến hành tại các trường đại học ở Trung Quốc và Mexico.

Đại học Công nghệ Nagaoka

Đại học Công nghệ Nagaoka

Các Khoa

– Trường Kỹ thuật

Cơ khí
Điện, Điện tử và công nghệ thông tin
Khoa học vật liệu và Công nghệ
Kỹ thuật xây dựng
Hệ thống kỹ thuật môi trường
Công nghệ sinh học
Quản lý và kỹ thuật hệ thống thông tin
Trường Đại Học Kỹ thuật

– Chương trình Thạc sĩ

Cơ khí
Điện, Điện tử và công nghệ thông tin
Vật liệu Khoa học & Công nghệ
Kỹ thuật xây dựng
Hệ thống kỹ thuật môi trường
Công nghệ sinh học
Quản lý và kỹ thuật hệ thống thông tin
– Chương trình Tiến sĩ

Kỹ thuật điều khiển và khoa học công nghệ thông tin
Khoa học Vật liệu
Năng lượng và Khoa học Môi trường
Tích hợp Khoa học sinh học và Công nghệ

Lệ Giang tổng hợp

Chúng tôi trân trọng mọi phản hồ từ bạn

Vui lòng gửi những ý kiến - phản hồi và chia sẻ về những thông tin này

Chia sẻ lên mạng xã hội:

Recent Posts

thông tin tư vấn tuyển sinh du học nhật bản

Đóng phản hồi.